Bảng giá -

Bảng giá -

Bảng giá -

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Họ Tên

Số điện thoại

Lời nhắn (nếu có)

Dịch vụ Taxi khu vực huyện Đức Hòa
Địa điểm KM 4 chổ 7 chổ
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay 30 700.000 800.000
Thuê xe đi Củ Chi 40 700.000 800.000
goi